Polityka cookies

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO FRENTE.PL

 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym – Sklep Internetowy FRENTE.pl, administrowanym przez FRENTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Mysłowicach pod adresem: https://frente.pl/.

 • 1 DEFINICJE
 1. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Operator Serwisu prowadzi serwis internetowy – Sklep Internetowy FRENTE.pl, działającą pod adresem https://frente.pl/.
 2. Operator Serwisu – oznacza FRENTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, ul. Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000797806, posługującą się numerami: NIP: 2220916162 i REGON: 384033542, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Cookies (ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer, zapisywane i przechowywane po stronie Użytkownik strony internetowej https://frente.pl/ (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Użytkownik ten korzysta.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik strony internetowej https://frente.pl/ uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik strony internetowej https://frente.pl/ – oznacza osobę/podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone przez Operatora Serwisu usługi za pośrednictwem (z wykorzystaniem) Serwisu – dalej także „Użytkownik”.

 

 • 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Stosowane przez Operatora Serwisu pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/. W ramach prawidłowego funkcjonowania tj. kompletnego, poprawnego i czytelnego wyświetlania treści i obrazów Serwisu, funkcjonującego pod adresem https://frente.pl/, Operator Serwisu posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzeń Użytkowników strony internetowej https://frente.pl/. Przez pliki Cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego nieakceptowanego oprogramowania, w tym oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Operator Serwisu wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia;
  2. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia
   z Urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 4. W trakcie odwiedzania Serwisu do Urządzenia wysyłany jest co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki jaką wykorzystuje Użytkownik strony internetowej https://frente.pl. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika strony internetowej https://frente.pl
  są automatycznie rejestrowane przez stronę internetową na której umiejscowiony jest Serwis.
 5. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami Cookies podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług serwisowych i technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
 6. Na stronie internetowej Serwisu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps, OpenStreetMap), aplikacje (np. AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o Użytkowniku strony internetowej https://frente.pl do wskazanych zewnętrznych podmiotów. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego należy zapoznać się z jego treścią.
 7. Pliki Cookies, nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 8. Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików Cookies, wpływa na to, że pliki Cookies zostaną umieszczone na Urządzeniu i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 9. Zmiana i usuwanie plików Cookies:
  1. domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na Urządzeniu. Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej;
  2. ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na w Serwisie;
  3. zmiany domyślnych ustawień można dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików Cookies na urządzeniu. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików Cookies właśnie poprzez właściwe ustawienia swojej przeglądarki.
  4. szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
   1. w przeglądarce Chrome,
   2. w przeglądarce Firefox,
 • w przeglądarce Internet Explorer,
 1. w przeglądarce Opera,
 2. w przeglądarce Safari,
 3. w przeglądarce Microsoft Edge.

 

 • 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

 1. Poza celem opisanym w § 2 ust. 1 zd. 2 powyżej, pliki Cookies są wykorzystywane w Serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu
  i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. Szczegółowy opis zakresu wykorzystania plików Cookies zawierają ust. 2 –
 2. Operator Serwisu wykorzystuje pliki Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika strony internetowej https://frente.pl oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowych Serwisu;
  2. możliwości logowania do Serwisu;
  3. utrzymania logowania Użytkownika strony internetowej https://frente.pl na każdej kolejnej stronie Serwisu;
  4. zapewnienia prawidłowego wyświetlania znajdujących się w Serwisie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych a także kontroli ruchu na stronie internetowej Serwisu.
  5. wykorzystania przechowywanych logów (na czas nieokreślony) jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, przy czym informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem, siecią Serwisu i serwerem na którym został on osadzony,
  6. generowania na podstawie plików logów, statystyk stanowiących pomoc w administrowaniu (zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis).
 3. Operator Serwisu wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
 4. Operator Serwisu wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą portali społecznościowych Facebook.
 5. Operator Serwisu wykorzystuje Cookies zewnętrzne partnera Allegro.pl (administrator Cookies zewnętrznego: Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Polska).

 

 • 4 Zarządzanie plikami Cookies
 1. Użytkownik strony internetowej https://frente.pl ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszej polityki Cookies poprzez kliknięcie pola oznaczonego nazwą „Polityka Cookies”.
 2. Po załadowaniu się strony https://frente.pl na środku ekranu wyświetlany zostaje komunikat dla Użytkownika strony internetowej https://frente.pl  o następującej treści: „Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki”.

 

 • 5 Przetwarzanie danych.
 1. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora danych – Operatora Serwisu, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).
 2. Dane mogą zostać przekazane firmom, z którymi współpracuje Serwis po to, aby zrealizować wskazany w ust. 1 cel, tj. utrzymanie i obsługa techniczna Serwisu i strony internetowej na której jest osadzony.
 3. Dane będą przechowywane przez okres istnienia uzasadnionego interesu do ich przetwarzania, co związane jest również z plikami Cookies i ich ustawieniami. W każdym czasie można samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i zakresu ich stosowania. Zmiany ustawień, mogą być dokonane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia, z którego korzysta Użytkownik strony internetowej https://frente.pl . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Przekazanie danych jest dobrowolne. Brak ich przekazania nie wywiera negatywnych konsekwencji a wpływa wyłącznie na funkcjonalność korzystania z Serwisu i strony internetowej https://frente.pl.
 5. Więcej informacji, w tym dane kontaktowe do Administratora danych – Operatora Serwisu, znajduje się z Polityce Prywatności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
X